Тэма: Паўтарэнне па тэме "Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак”

Тэма: Спосабы перадачы чужой мовы. Асаблівасці будовы сінтаксічных канструкцый з простай мовай. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай

Аўтар: Зданович А.В. ДУА «Сярэдняя школа №31 г.Гродна»

Источник: http://obr.grodno.by/

Тэст для самакантролю па тэме: “Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай”

Тэма: Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме

Аўтар: Зданович А.В. ДУА «Сярэдняя школа №31 г.Гродна»

Источник: http://obr.grodno.by/

Тэма: Сказы з ускоснай мовай

Аўтар: Зданович А.В. ДУА «Сярэдняя школа №31 г.Гродна»

Источник: http://obr.grodno.by/